Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank

Lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank cho các giao dịch là khá thấp chỉ mức 15%/năm – 18%/năm. Quý Khách hàng được thời gian miễn lãi 45 ngày khi thanh toán chi tiêu mua sắm bằng thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank.

Ưu đãi lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank

  • Phí giao dịch ngoại tệ bằng thẻ thấp, chỉ bằng 2% trên tổng số tiền giao dịch.
  • Lãi suất siêu thấp chỉ từ 15%/năm .
  • Việc mua sắm, thanh toán sẽ được miễn lãi suất trong 45 ngày . Nếu bạn hoàn tiền trong 45 ngày thì sẽ không bị tính lãi suất.
  • Cho phép chủ thẻ mua sắm và nhận ưu đãi nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng Vietcombank tại các đối tác liên kết.

Lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank chi tiết

Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank đang áp dụng ở mức 15 – 18%/năm. Mức lãi suất mà ngân hàng Vietcombank đang áp dụng khi mang so sánh với những ngân hàng khác được coi là thấp.

Thẻ Visa/Mastercard/Amex/JCB/Union Pay Lãi Suất
+ Thẻ chuẩn 18%/năm
+ Thẻ vàng 17%/năm
+ Thẻ Signature /Platinum/World 15%/năm
Thẻ Visa Vietcombank Viettravel 17%/năm
Thẻ Visa Vietcombank – SaigonCentre – Takashimaya
+ Thẻ chuẩn 18%/năm
+ Thẻ vàng 17%/năm
Thẻ JCB Vietcombank – SaigonCentre – Takashimaya 18%/năm

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank

Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank

Tiền lãi quá hạn = Số tiền quá hạn x Lãi suất thẻ (năm) / 365 ngày x số ngày quá hạn thực tế.

Ví dụ: Chu kỳ thanh toán của bạn là ngày 1 đến ngày 30, sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank miễn lãi.

  • Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
  • Ngày thanh toán: 05 hàng tháng.

Giao dịch như sau:

+ Ngày 05/01: Mua hàng trị giá 3. 000. 000 VND, đến ngày 20 ngân hàng sao kê, Thời gian miễn lãi từ ngày 05/01 đến ngày 05/02 bạn phải thanh toán cho ngân hàng 3. 000. 000 VND. Tối đa 45 ngày là ngày 20/02 bạn phải thanh toán. Nếu tới ngày 21/02 thì bạn phải thanh toán cho ngân hàng từ ngày cà thẻ là 05/01.

+ Cách tính lãi quá hạn thẻ tín dụng: 3. 000. 000 VND x 18%/năm / 365 ngày x 46 ngày = 68. 055 Đồng.

+ Thời gian miễn lãi tối đa là 45 ngày. Qua ngày 46 thì ngân hàng sẽ tính lãi suất quá hạn.

Qua bài viết này, MHBS hi vọng có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thẻ tín dụng Vietcombank. Hãy cân nhắc sử dụng đúng mục đích, và lựa chọn thẻ Vietcombank có mức lãi suất phù hợp.

Xem thêm: